Dela på Facebook
Medicinsk Personlig Träning

​Våra längre sammanhållande rehabiliteringsprogram går under samlingsnamnet "Medicinsk Personlig Träning" (förkortas MPT). Det finns för närvarande två olika sådana rehabiliteringsprogram. Det ena är "MPT - Löpning" och det andra är "MPT - Rehabplan". Klicka på länkarna för vidare information.

Vardera program innefattar ett strukturerat och övergripande rehabiliteringsupplägg under en längre förutbestämd period, men de specifika rehabiliteringsåtgärderna i programmen är anpassade och utformade efter individens behov och förutsättningar. Det gemensamma övergripande målet för "Medicinsk Personlig Träning" är att optimera och förbättra prestationsförmågan. 

Medicinsk Personlig Träning syftar till att identifiera muskelobalans, underlätta aktivering av rätt muskler, att återställa smärtfria rörelsemönster och uppnå funktionell förbättring.

Forskning visar att smärta och / eller inaktivitet kan ändra signalflödet från hjärnan till musklerna. Denna störning kan leda till förlorad muskelinteraktion och innebär att en del muskler måste “ta över jobbet” från andra muskler och därmed bli överbelastade och smärtande. Funktionell rörlighet kräver muskelkoordination, styrka och balans. När djupa stabiliserande muskler blir inaktiva äventyras livskvaliteten.

Medicinsk Personlig Träning inleds med tester som avser att identifiera dysfunktioner och muskulära obalanser. Genom dessa tester undersöks systematiskt hela kroppen för att hitta svagheter i muskelkedjor. Behandlingen återaktiverar och stärker sedan försvagade muskler så de överlastade musklerna avlastas och funktionen förbättras. Detta resulterar ofta i omedelbar smärtlindring och en förbättrad funktion.

Metoden rehabiliteringen lutar sig mot kallas Neurac. Neuracbehandlingen utmanar muskelinteraktionen och fokuserar på orsaken till problemen, – inte bara på symptomen.

Denna sida är inte färdigställd och är under bearbetning...