Vi värnar om dina personuppgifter


 
Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen GDPR att gälla.
Den ersätter den svenska personuppgiftslagen och gäller som lag i alla EU-länder.
Alla företag, föreningar och myndigheter måste följa de nya reglerna.
Det främsta syftet med GDPR är att förbättra skyddet för dig som kund/patient hos oss när dina personuppgifter behandlas.
Det innebär bland annat att du har rätt att få reda på hur och i vilket syfte vi använder den information som vi har om dig och rätten att få dina personuppgifter borttagen.
Vi använder personuppgifterna för att:

-följa socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLFFS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.
-komma i kontakt med dig och kunna hantera våra bokningar i samarbete med vårt journal- och bokningssystem, Clinicbuddy.
-kunna skicka fakturor till kund (företag, arbetsgivare, försäkringsbolag eller motsvarande) som du anger som betalningsansvarig för vår tjänst eller produkt till dig.

Säkerhet är viktigt för oss. Vårt journal- och bokningssystem, Clinicbuddy, har adekvata tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte kan missbrukas, förloras eller förfogas över av obehöriga i samband med att Clinicbuddy behandlar personuppgifter enligt denna dataskyddspolicy.
Clinicbuddy följer de regler som GDPR kräver.

Ni kan känna er trygga hos oss och om ni har frågor är ni välkomna att höra av er till oss på Jernvallen Multicenter.

Onlinebokning

Avbokning och ombokning kan ni göra via ert bekräftelse mail ni fick den dagen ni bokade behandlingen.