Kiropraktik

Vad gör en kiropraktor?

Kiropraktorn diagnosticerar och behandlar med hands-on tekniker för att förbättra funktionen och därigenom minimera eller ta bort smärtan. Kiropraktorn undersöker muskler och leder med händerna för att känna av eventuella spänningar, leddysfunktioner och skador. En vanlig behandling är kiropraktisk manipulationsbehandling för att förbättra funktionen och återställa ledens normala rörelseförmåga. På det sättet förbättras både nervsystemets funktion och muskulaturens spänningstillstånd medan smärta och värk lindras. Nackspärr, ryggskott, smärta i axlar, nacke eller höfter är några av de områden som kiropraktorn kan bedöma, behandla och vägleda kring.
En justering är en form av manipulationsbehandling som används först när diagnos ställts och den utförs specifikt, kort, snabbt och kontrollerat med händerna. När kiropraktorer justerar en led kan en tryckutjämning ske i ledvätskan och ett knäppande ljud uppstå.  

Neuracmetoden

Syftet med den här behandlingsformen är att komma åt samtliga muskler i en rörelsekedja.
Man vill få kroppens olika muskler att samordna sina rörelser och kraft på ett så optimalt sätt som möjligt.
Man vill väcka liv i muskler som av olika anledningar blivit utslagna och hämmade. Man vill återupprätta smärtfria rörelsemönster.
Träningsbelastningen går att reglera mellan extremt lätt rehab till elitträning.

Testa om man har svaga länkar i sin rörelsekedja

Din behandlare börjar med att testa om det finns svaga länkar i kroppens sätt att hålla olika positioner under belastning.
Hittar man hämmade/svaga muskler som har stor betydelse för olika stabiliserande funktioner vet man var man ska inrikta sin behandling.
Man inriktar behandlingen/träningen på utslagna muskler för att återskapa en bättre funktion.
Det unika med Redcordsystemet är att man har svårt att jobba på ett kompensatoriskt sätt.
När vi har olika besvär hittar kroppen ofta sätt att avlasta vissa partier för att vila och undvika smärta.
Det här är ofta bra i ett akut skede, men om mönstret består kan det bli ett stort problem där vi inte jobbar på ett funktionellt sätt.
Vissa muskler får då ofta ta över de hämmade musklernas uppgifter och tvingas då jobba på ett skadligt sätt som dom inte är skapade för.
Denna typ av funktionsstörning är en vanlig orsak till smärta, stelhet, bristande kraft och uthållighet m.m.
Med Redcordsystemet kan vi tvinga svaga partier att jobba för att återskapa funktion.
Man stödjer ett hämmat parti med gummiexpandrar så att man får lagom med träningshjälp.
​Man jobbar i största möjliga mån i smärtfria positioner.

Leg.kiropraktor Ove Lind
 • Examen vid Skandinaviska Kiropraktor högskolan i Solna 1995 (5 års utbildning, kursetta)
 • Certifierad DNS terapeut (Dynamic Neuromuskular Stabilization according to Pavel Kolar)
 • Redcord utbildad
 • Motion Palpation Institute postgraduate educational program
 • Vidareutbildad i rehabilitering och är certifierad av American Chiropractic Rehabilitation Certification Board
 • Tidigare anlitad som föreläsare på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan och inom Kiropraktiska Föreningen i Sverige
 • Av många kollegor ansedd vara världsledande inom funktionell Kiropraktik
 • ​Hundfysioterapeut
Leg.kiropraktor Madeleine Wennberg
 • Examen vid Skandinaviska Kiropraktor högskolan i Solna 2017
 • Lic. Personlig tränare via Safe Education
 • Sm-brons i ultralöpning 2023