Diagnostiskt Ultraljud (Mjukdelsröntgen)

Med hjälp av ultraljudsdiagnostik kan vi se mjukdelar inne i kroppen och identifiera olika typer av skador. Vid jämförelse med friska sidan ger det ofta information om det finns förändringar som kan vara orsak till dina besvär.
Vad man kan se är avgörande på hur avancerad utrustning man har och vad man är utbildad på att bedöma.

Vi har en avancerad maskin från BK Medical med bra bildkvalitet och färgdoppler
Ultraljud med färgdoppler är ett måste om man ska kunna se om det finns skadlig kärlinväxt i senstrukturer.

”OBS” Vi gör bara bedömningar på det som är relevant inom idrottsmedicin och stötvågsbehandling samt det vi är utbildade och har behörighet på att tolka. Vi går löpande utbildningar för att utöka vad man kan tolka med ultraljudsdiagnostik. Bedömning görs också bara på strukturer där det finns referenser och vetenskapliga stöd att det går att tolka med ultraljud. Fynden vid ultraljudsbedömning är inte alltid definitiva utan ska alltid vägas in i ett kliniskt sammanhang med patientens symtom och historia, hur man ska tolka dom.

Ultraljud ger ingen farlig strålning eller andra biverkningar.