Laserbehandling

Laserbehandling är en sorts “ljusterapi”.
Det är känt att Laser verkar snabbt på inflammation och svullnad. Den stimulerar blod och lymfsystemet vilket ger snabbare återhämtning efter skada.
JMC kan erbjuda Laser-behandling ofta i kombination med annan behandling och rehabilitering

Fördelar, dokumenterad effekt:

  • Kort behandlingstid
  • Minskar smärta
  • Stark anti.infammatorisk effekt
  • Snabbare läkning från överbelastningar och stukningar
  • Snabb återhämtning av skadade muskler
  • Snabb upplösning av öden/svullnad
  • Förbättrad cirkulation
  • Snabb läkning från ytliga sårskador